Netværkseffekter og medier, platforme og forretningsmodeller baseret på netværkseffekter

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med netværkseffekter og netværkseffekter anvendt ift. medier, platforme, forretningsmodeller etc.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • teorien bag netværkseffekter – dvs. logikken bag, strukturen i og karakteristika ved netværkseffekter

 • metoder til at fremkalde netværkseffekter

 • casestudier af medier, platforme og forretningsmodeller baseret på netværkseffekter

 • design og facilitering af netværkseffekter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • området netværkseffekter og medier, platforme og forretningsmodeller baseret på netværkseffekter

 • effekten af netværk.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende teorier om netværkseffekter i videnskabelige sammenhænge

 • at anvende netværkseffekter i relevante designmæssige sammenhænge

 • at vurdere og vælge blandt forskellige teoretiske modeller og designløsninger med tilknytning til netværkseffekter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at analysere konkrete cases med relevans for området netværkseffekter

 • selvstændigt og ansvarligt at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre designprocesser, der inddrager netværkseffekter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværkseffekter og medier, platforme og forretningsmodeller baseret på netværkseffekter
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork – Effect and Media – Platforms and Business Models based on Network Effects
ModulkodeKAVALG201634
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet