Medieproduceren

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med en professionel medieproducers funktioner, herunder styring af en audiovisuel medieproduktion.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • økonomistyring
  • koncepttænkning og design

  • struktur og organisation af medievirksomheder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • kreativitet og koncepttænkning

  • opbygning af medievirksomheder, og

  • overblik over medieproducerens professionelle funktioner.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • medieproduktets produktionsfaser, økonomistyring og budgettering.

  • målgruppeanalysens metodik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at styre tilrettelæggelsen af en audiovisuel produktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduceren
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Media Producer
ModulkodeKAVALG201633
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet