Kritiske studier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med kritiske teorier. De studerende lærer at sammenligne, kritisere og diskutere, hvordan kritiske studier kan forstås. De kan være 1) neutrale beskrivelser af samfundsmæssige ’fakta’, også af de kritiske synspunkter som opstår i individers hverdagsliv samt deres moralske vurderinger af sig selv og andre mennesker. Kritik kan også forstås som 2) værdivurderinger af tilgange, som ikke prøver at være neutrale og kan afsløres som systemer man ikke umiddelbart kan se, og som ofte tages for givet som størknede vidensformer. Modulet vil gå igennem de centrale teorier baseret på disse to typer af tilgange, samt deres syn på samfund og sociale relationer. Derfor vil ét centralt aspekt være vidensteori: hvordan forstås viden af aktører i disse teoretiske rammer?

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • kritisk teori

 • kritisk realisme

 • kritiske ledelsesstudier

 • kritisk diskursanalyse

 • kritisk diskurspsykologi

 • kritisk etnografi

 • kritisk pædagogik

 • kritisk filosofi

 • kritisk sociologi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige kritiske studier

 • hvordan viden forstås i de forskellige kritiske studier

 • de centrale analytiske værktøjer i de forskellige tilgange

 • hvordan man som kommunikationsprofessionel eller leder kan forstå forskellige organisatoriske og samfundsmæssige aktører og situationer

 • hvordan uligheder kan opstå og udforskes fra forskellige synspunkter.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende kritisk tænkning i organisatoriske og andre sammenhænge

 • at anvende og sammenfatte kritisk tænkning for at undgå uligheder

 • at indplacere tekster, situationer og andre begivenheder i forskellige kritiske tilgange

 • at vurdere og vælge (blandt metoder) hvilke kritiske tilgange kan bruges i hvilke sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue hvordan forskellige arbejds- og ledelseskontekster kan kritiseres

 • at analysere magt(mis)brug og -forskelle i relevante tekster, situationer og begivenheder

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre empirisk forskning om uligheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKritiske studier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelCritical Inquiry
ModulkodeKAVALG201632
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet