Konflikthåndtering og konfliktmægling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset præsenterer hovedstrømninger inden for konflikthåndtering og konfliktmægling. Kurset diskuterer interventionsmetodernes teoretiske fundament og de konsekvenser, det har for praksis. Der præsenteres nogle centrale begreber, som relateres til en mediators rolle og kommunikative praksis. Kurset har et historisk afsæt og diskuterer mediationens oprindelse, målsætninger og virkefelt. Desuden kombineres teori og praksis, hvor de studerende med afsæt i cases afprøver mediationsmetoder og får feedback på deres måde at varetage mediatorrollen på. Formålet er at give de studerende indblik i konflikters kompleksitet og en viden om og færdighed i at håndtere konflikter med baggrund i forskellige teoretiske og praktiske paradigmer.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • konflikthåndtering
  • konfliktmægling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige konfliktforståelser og deres implikationer de præsenterede konflikthåndteringsmodellers teoretiske forankring.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere konflikters kompleksitet

  • at gennemføre 3. parts intervention gennem konfliktmægling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at håndtere en organisatorisk konflikter på kommunikationsfagligt grundlag

  • at handle adækvat i konfliktsituationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonflikthåndtering og konfliktmægling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelConflicts and Mediation
ModulkodeKAVALG201631
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet