Ikt og globalisering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med spørgsmål omkring ikt i relation til globaliseringsprocesser. Heri indgår:

  • den dobbeltrettede bevægelse imellem global og lokal

  • muligheder for tværkulturel brugbarhed

  • samarbejde under ekstremt asymmetriske vilkår (finansielle, normative)

  • variationen i den menneskelige natur og menneskets brug af artefakter

  • forskellige tilgange til udvikling (development) samt ikt’s rolle i dette.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • ICT and Globalisation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier om globalisering generelt samt teorier, der kan belyse inter-relation imellem globalisering og ikt specifikt.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere og vælge blandt teorier samt metoder der er kompatible med disse teorier, med henblik på analyse af ikt, ikke kun i den lokale, men også i den globale kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anskue praktiske ikt-udfordringer også i des globale aspekter

  • at analysere relevante teorier indenfor fagområdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt og globalisering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelICT and globalization
ModulkodeKAVALG20163
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet