Organisatorisk scenografi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med en teoretisk indramning af materielt-diskursive organisatoriske praksisser med efterfølgende træning i analyse og forandring af samme ud fra én konkret rekvirents organisatoriske scenografi og forandringsønske/behov som deltagerne medvirker til at afklare ud fra en brede palette af 3 analytiske modi; arkitektur/fysiske rammer, kropslige og diskursive udtryksformer og artefaktbårne jobpraksisser

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Teoretisk indramning af organisationer som materielt-diskursive praksisser i relation til rum, krop og materialitet som co-konfigurerende elementer samt det videnskabsteoretiske paradigme som tilgangen trækker på

  • Træning i afklaring og facilitering af materielt-diskursive forandringspraksisser hos den aktuelle rekvirent

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • materielle og diskursive former og mønstres gensidige forhold samt det videnskabsteoretiske paradigme som tilgangen trækker på

  • teori, metode og analyse i forhold til den organisatoriske scenografis materielt-diskursive former og mønstre (konfiguration)

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at facilitere forandringspraksisser ud fra materielt-diskursive interventionsformer

  • at analysere og vurdere materielt-diskursive praksisser i forskellige organisatoriske sammenhænge, interpersonelle som medierede og med brug af forskellige artefakter og materialiteter

  • at designe kreative læringsprocesser og innovative forløb

  • at give feedback til rekvirent baseret på materielt konfigurerede erkendelser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder i forhold til en organisations scenografiske rekonfiguration

  • arbejde som facilitator af organisations scenografiske forandringsprocesser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk Scenografi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Choreography
ModulkodeKAVALG201629
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet