Eksperimentel Kommunikationsanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til eksperimentelle metoder til indsamling og analyse af kommunikation og mediers oplevelsesmæssige effekt og affekt. Endvidere opøves en færdighed i at bedømme og udvælge empiriske metoder med hensyn til deres parameterisering, validitet og udsigelseskraft.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • kommunikation og mediers effekt

  • metoder til dataindsamling omkring individets perceptuelle, emotionelle og kognitive bearbejdning af kommunikationsindtryk/sansninger

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige dataindsamlingsmetoder og kritisk forholde sig til deres validitet og udsigelseskraft og kritisk forholde sig til deres validitet og udsigelseskraft’ hører under færdigheder

  • den æstetiske effekt i form af involvering, indlevelse, oplevelse, forståelse og erindring

  • de æsteticerende træk ved den moderne kommunikation og de samfundsmæssige virkninger af denne.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre metoder til dataindsamling af kommunikation og mediers effekt

  • at kunne vurdere og vælge blandt eksperimentelle metoder og på baggrund heraf opstille nye analyse og forståelsesmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne håndtere problemstillinger indenfor registrering af kommunikation og mediers effekt, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter eksperimentelle løsninger

  • selvstændigt at kunne igangsætte eksperimentelle undersøgelser

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel Kommunikationsanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelEksperimentel Kommunikationsanalyse
ModulkodeKAVALG201628
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet