Visuelle kulturer og æstetik i digitale kommunikations- og læringsdesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med visuelle kulturer og æstetiske funktioner i digitale kommunikations- og læringsdesign.
Modulets indhold er organiseret omkring konkrete visuelle kulturpraksisser. Disse reflekteres og begrundes teoretisk, med henblik på at opnå kompetencer i visuel kultur som felt og metode og viden om æstetiske funktioner i kommunikations og læringssituationer.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • visuelle kulturer

 • æstetik

 • digitale kommunikations- og læringsdesign

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forholdet mellem ikt, billeder og visuelle processer og æstetiske funktioner
 • valg af sociale billedmedier i forskellige kommunikations- og læringssammenhænge

 • visuel kommunikation i lokal og global kontekst

 • metodiske tilgange til analyse af og med visuel kultur.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende sociale billedmedier i produktion og brug af forskelligartede billed- og visualiseringsformer med henblik på kommunikation og læring

 • at anvende ikt i analyse- og refleksionsprocesser i forhold til digitale billeder, visualiseringer og visuelle læringskulturer på tværs af geografiske afstande og kulturelle grænser

 • at indkredse, analysere og vurdere visuelle, kommunikative og didaktiske problemstillinger i brugen af ikt i forskellige miljøer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for ikt og kommunikation, herunder at skabe sig erfaringer med teknikker og metoder inden for det specifikke tema

 • at deltage aktivt i kollaborative processer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuelle kulturer og æstetik i digitale kommunikations- og læringsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Cultures and Aesthics in Digital Communication and Learning Designs
ModulkodeKAVALG201627
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet