Visuelle fortællinger

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til grundlaget for visuelle fortællinger både kultur- og mediehistorisk med henblik på en indkredsning af den visuelle fortællings aktuelle udbredelse og funktion i populærkulturen. Den studerende sættes i stand til at analysere visuelle fortællinger på tværs af genre og medieplatforme ud fra både indholdsbestemte, genrerelaterede og kontekstafhængige perspektiver

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Visuelle fortællinger indenfor spektret af elektroniske og digitale medier

  • Teori og forskning indenfor visuel narratologi og interaktive fortællinger

  • Visuelle fortællingers effekt og funktion

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • visuelle fortællingers udtryksformer og narratologiske principper og forudsætninger

  • de forskellige hovedtyper af visuelle fortælleformater indenfor film, tv, tvær-medialitet, installationskunst, computerspil og rum

  • visuelle fortællingers kommunikative effekter

  • visuelle fortællingers medieteknologiske og kontekstspecifikke forudsætninger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere og genrebestemme visuelle fortællinger

  • at kunne anvende og udpege teoretiske og metodiske værktøjer til beskrivelse, fortolkning og vurdering af visuelle fortællinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anvende viden og færdigheder til at beskrive og vurdere visuelle fortællinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuelle fortællinger
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Narratives
ModulkodeKAVALG201626
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet