Sociale teknologier i praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med hvorledes man kan arbejde strategisk med sociale teknologier fra et kommunikationsperspektiv, f.eks. i forbindelse med virksomhedskommunikation, fritidsrelaterede aktiviteter, underholdning, læring og uddannelse; det være sig i forbindelse med markedsføring, branding, kundeservice, intern kommunikation, informationsformidling, videndeling, mv. Som grundlag for at kunne arbejde strategisk med sociale teknologier er det relevant som udgangspunkt at forstå den praksis, brugerne har, og hvorledes de sociale platforme tages i brug.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • sociale teknologier
  • brugerpraksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • aktuelle teorier og modeller vedrørende brugerpraksis i sociale teknologier, herunder internetkultur og informationskultur

  • relevante metoder til dataindsamling i og med sociale teknologier, herunder relevante tilgange til analyse af brugerpraksis i sociale teknologier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere og anvende viden om brugerpraksis i ibrugtagningen og brugen af sociale teknologier

  • at anvende og omsætte viden om brugerpraksis til design og brugspraksisser i sociale teknologier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at analysere, evaluere og vurdere praksis i forskellige brugskontekster

  • at varetage, planlægge, designe og implementere sociale teknologier i forskellige brugskontekster baseret på viden om brugerpraksis

  • at undervise og formidle potentialer og udfordringer i brugen af sociale teknologier i forskellige kontekster baseret på viden om brugerpraksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociale teknologier i praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Technologies in Practice
ModulkodeKAVALG201625
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet