Oplevelsesbaseret interaktionsdesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at gøre bruger-system interaktionen overraskende og engagerende, da oplevelsesbaserede designprincipper kan medvirke til at differentiere systemernes funktionalitet og konkurrenceevne gennem øget brugerengagement og brugertilfredshed. Oplevelsesbaseret design handler fundamentalt om at udvikle mere end blot funktionelle ikt produkter, men produkter der samtidig lader brugeren skabe en unik oplevelse via interaktionen med produktet.

 

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • interaktionsdesign
  • oplevelsesdesign.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • brugerpraksis i bruger-system interaktion

  • oplevelsesorienterede designprincipper og –teknikker

  • sammenhænge mellem problemstillinger og udfordringer i bruger-system interaktion og principper for oplevelses-orienteret design.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere og forstå udfordringer i bruger-system interaktion

  • at anvende og sammenfatte viden om bruger-systeminteraktion og oplevelsesorienterede interaktionsdesign til interaktionsdesign.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at analysere brugerpraksis og –interaktion med henblik på at identificere udfordringer og problemstillinger bruger-system interaktion

  • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre design og evaluering af interaktionskomponenter, der øger brugerengagement, brugeroplevelse og brugertilfredshed.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesbaseret interaktionsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperience based Interaction Design
ModulkodeKAVALG201623
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet