Nye tendenser i it-baseret oplevelsesdesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med de teknologiske/it-mæssige, designmæssige og oplevelsesmæssige aspekter af avanceret IT-baseret oplevelsesdesign

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • de teknologiske/it-mæssige side af avanceret oplevelsesdesign

 • de designmæssige sider og problemstillinger af avanceret oplevelsesdesign

 • de oplevelsesmæssige sider og problemstillinger af avanceret oplevelsesdesign.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • nye teknologier og digitale medier til understøttelse af oplevelser og oplevelsesdesign

 • designprincipper, -modeller og -metoder for oplevelsesdesign

 • oplevelser og oplevelsesdesign, herunder nye oplevelsestyper, -former og -genrer

 • grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem teknologier/it, designpraksis og oplevelser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere, analysere og vurdere nye IT-baserede oplevelser og oplevelsesdesigns

 • at vurdere og vælge blandt forskellige IT-teknologier, designmetoder og oplevelsesformer

 • at forstå og indgå i designprocesser omkring nye IT-baserede oplevelser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at anvende viden og færdigheder til at identificere, analysere og vurdere nye it-baserede oplevelser og oplevelsesdesigns

 • selvstændigt og ansvarligt at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre designprocesser omkring nye it-baserede oplevelser i konkrete sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNye tendenser i it-baseret oplevelsesdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-based Experience Design – New Trends
ModulkodeKAVALG201622
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet