Nye tendenser i den medievidenskabelige forskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med forskningsaktuelle medievidenskabelige emner.

I tilknytning til valgfagsmodulet afholdes undervisning inden for følgende områder: aktuelle områder af den film- og medievidenskabelige forskning

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • film- og medievidenskabelige forsknings metoder og aktuelle områder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at applicere den aktuelle film- og medievidenskabelige forsknings metoder på egne opgaver.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • eksplicit at sætte sin egen uddannelse ind i en forskningsmæssig kontekst.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNye tendenser i den medievidenskabelige forskning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Tendencies of Media Research
ModulkodeKAVALG201621
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet