Digital ungdomskultur, sociale medier og markedskommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler online sociale netværk og markedskommunikation i relation til digital ungdomskultur. Formålet med modulet er at styrke de studerendes viden om teorier om online kommunikation, digital kultur og medieæstetik med henblik på at opnå forudsætninger for at undersøge sociale medier og online markedskommunikation. Modulets sigte er at videreudvikle de studerendes analytiske færdigheder i forhold til at kunne indsamle og håndtere komplekse, multimodale empiriske data og styrke deres metodiske og analytiske refleksionsevner i undersøgelser af social mediebrug.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • digital ungdomskultur

 • sociale medier og markedskommunikation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • ungdomskultur, sociale medier og online fællesskaber

 • markedskommunikation og digital medieæstetik

 • sociale medier og medieunderholdningsgenrer i et historisk perspektiv

 • identitetsdannelse, socialitet og forbundethed

 • deltagerkultur, brugergenereret indhold og brand communities

 • metode og etik relateret til forskning i online sociale netværk.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere og formulere et problem inden for området ungdomskultur, sociale medier og markedskommunikation
 • kritisk at anvende videnskabelige teorier og metoder vedrørende online kommunikation, digital kultur og medieæstetik

 • at analysere forholdet mellem identitetsdannelse og fællesskabsopbygning i online netværksbaserede miljøer på et videnskabeligt grundlag

 • kritisk at vurdere brug og betydning af sociale medier i markedskommunikation både fra et afsender- og modtagerperspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at organisere og gennemføre undersøgelser af diskurs og praksis i digitale ungdomskulturer, sociale medier og online markedskommunikation

 • at indsamle og analysere data fra online netværksbaserede miljøer

 • at beskrive betydningen af sociale medier og markedskommunikation i relation til forskellige målgrupper og kontekster.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital ungdomskultur, sociale medier og markedskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital youth culture, social media and market communication
ModulkodeKAVALG20162
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet