Mobilitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at sætte de studerende i stand til at analysere hvordan rumlig afstand og bevægelse/flow bidrager til at skabe forskellige former for arbejde og andre praksisser; fra at bevæge sig inden for et afgrænset område (fx en kontorbygning) til at bevæge sig mellem steder (fx på forretningsrejser) og til at være forbundet når- og hvor som helst via teknologi. Et vigtigt aspekt ved mobilitetsstudier er at vise hvordan ’embodiment’/kropslighed og rum er nært forbundne samt hvilken rolle teknologier kan spille i at etablere den forbindelse.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • mobilitet og arbejdsliv,organisationer og globalisering

 • mobilitet og hverdagsliv, rum, tid

 • Mobilitet og interaktion. (diskursive) praksisser og kropslighed/embodiment

 • Mobilitet og medier/teknologi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teorier om mobilitet, rum og kropslighed/embodiment

 • hvad mobilitet betyder for arbejds- og andre praksisser

 • humanistiske og samfundsteoretiske tilgange til mobile mennesker, idéer og objekter

 • globaliseringens betydning for mobilitet

 • hverdagslivets mobilitet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at udvælge og anvende de mest hensigtsmæssige mobilitetsteorier- og analysemetoder i forhold til. empirien

 • at anvende og sammenfatte mobilitetsteorier i konkrete case studier

 • at indplacere mobilitetsstudier i forhold til de andre humanistiske og samfundsmæssige praksisteorier

 • at vurdere og vælge (blandt metoder) hvilke analysemetoder der passer bedst til hver type af datamateriale.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue mobilitets/flows betydning i forskellige sammenhænge

 • at analysere relevante mobilitetstyper i arbejds- og andre praksisser

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre studier om mobilitet i forskellige sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMobilitet
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMobility
ModulkodeKAVALG201619
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet