Medier, kommunikation og æstetisk

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med kommunikative problemstillinger vedrørende medieprodukters æstetik, dvs. problemstillinger, der primært drejer sig om udnyttelsen af og samspillet mellem de udtrykssystemer, som indgår i medieprodukter og mediemanifestationer (f.eks. tværmedielt) og hvordan dette kan lægge op til modtageraktivitet. Der lægges vægt på at opnå manifest indsigt og analytisk færdighed i at kunne redegøre for æstetiske funktioner og æstetiske virkemidlers mulige aktiverende effekter, med henblik på at kunne rådgive om medieprodukters udformning. Faget forudsætter at den studerende er fortrolig med medie- og kommunikationsanalyse og har viden om de dominerende mediers funktionsmåder.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • Medie- og kommunikationsæstetik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • æstetisk teori og æstetisk teoris forbindelser med

 • perception og kognition

 • retorik og kommunikation

 • leg og spil

 • æstetiske praksisformer i hverdagsliv såvel som i kunstnerisk udfoldelse

 • mediers multimodale konstruktions- og funktionsmåder, samt mulige effekter afsammenføjninger af udtryksformer/udtrykssystemer.

 • tværmedialitet, dvs. indholds- og udtryksmæssige samspil mellem medieproduktioner på tværs af medier og kommunikationsformer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne bruge viden om æstetiske adfærdsformer og udtryk og kunne applicere æstetiske og kommunikative teoridannelser på såvel konkrete artefakter som mere omfattende manifestationer

 • at dokumentere iagttagelse, beskrivelse og analyse af samt redegørelse for medieæstetiske fænomener

 • på baggrund heraf kunne anvende og sammenfatte dem til kortlægning af typer af æstetisk adfærd og deres kommunikative implikationer

 • at kunne angive fortolkningsmæssige implikationer og indikatorer i medfør af analytiske behandlinger og kunne vurdere deres relative gyldighed set i forhold til teoretisk og metodisk tilgangsvinkel.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne rådgive vedrørende medieprodukters udformning og opbygning, deres indhold og udtryk og publikumsrelevans

 • at kunne rådgive mht. samspil mellem medier, og mht. samspil mellem mediers udtryks- og publikumspotentiale.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier, kommunikation og æstetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia, Communication and Aesthetics
ModulkodeKAVALG201618
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet