Mediepsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til mediers psykologiske påvirkning og betydning, samt hvilke videnskabelige traditioner der eksisterer på det mediepsykologiske område. Desuden udvides den studerendes beredskab med henblik på analyse af forskellige medieformater og receptionssituationer, hvor billeder, audiovisuelle forløb, rum (urbane, arkitektoniske og virtuelle) og interaktive manifestationer indgår.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • mediepsykologi i aktuel forskning.

  • trykte, elektroniske og digitale mediers effekt og affekt

  • mediepsykologiens betydning for strategisk kommunikation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige mediepsykologiske paradigmer og metoder

  • aktuelle videnskabelige teorier inden for mediepsykologi .

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre teoretisk og analytiske mediepsykologiske tilgange til kommunikation

  • at kunne vurdere og vælge blandt mediepsykologiske teorier og metoder og på baggrund heraf opstille analyse- og forståelsesmodeller

  • at kunne formidle forskningsbaseret mediepsykologisk viden og diskutere mediepsykologiske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne håndtere problemstillinger, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter mediepsykologiske løsninger

  • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMediepsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Psychology
ModulkodeKAVALG201617
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet