Medieplatformsteknologier og nye medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med tilrettelæggelse og udførelse en praktisk produktion til nye medier som mobile medier og nettet.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • metoder i forhold til produktions- og distributionsforhold
  • produktionsworkshop

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forholdet mellem medieplatformen, medieproduktion og produktets intenderede målgruppe.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at tilrettelægge, designe, producere og distribuere en audiovisuel medieproduktion rettet mod nye medier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at reflektere over til produktions- og distributionsforhold og deres metodik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieplatformsteknologier og nye medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia platform technologies and new media
ModulkodeKAVALG201616
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet