Kvalitative kommunikationsstudier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med at sætte de studerende i stand til at analysere og reflektere over centrale tendenser, temaer og aktuelle problemstillinger inden for feltet kvalitative kommunikationsstudier og diskurs ud fra viden om samspillet mellem interaktion, tekst og materialitet i virkelige situationer og medierede kontekster. De studerende skal opnå forudsætninger for at kunne analysere, reflektere over og designe kvalitative undersøgelser af aktuelle kommunikative tematikker, sætte dem ind i en historisk sammenhæng og bidrage konstruktivt og kritisk med forslag til løsning af kommunikative problemstillinger og udvikling af nye kommunikative praksisformer. Valgfagets formål er at sætte de studerende i stand til at anvende forskellige kvalitative metoder på et højt og velreflekteret niveau. De studerende vil lære at arbejde hands on med forskellige kvalitative metoder, igangsætte empiriske projekter/processer og reflektere over, hvilke kvalitative metoder, der hjælper dem til at besvare deres forskningsspørgsmål. Ligeledes vil datagenerering og bearbejdning være en del af faget. Her vil de studerende blive styrket i forhold til at samle og strukturere deres data til videre analyse.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • centrale temaer, tendenser og problemstillinger inden for kvalitative kommunikationsstudier

 • historiske perspektiver og baggrunde for udviklingen inden for diskurs og kommunikation

 • samspillet mellem diskurs, interaktion, tekst og materialitet

 • organisationskommunikation, diskurser og deltagelse

 • politik, borgerinddragelse og diskurs ifm. kommunikation og aktiviteter i offentligheden.

 • sociale medier, brugere og diskurser

 • diskurs og kommunikation i arbejdslivet

 • kvalitative metoder og undersøgelsesdesign i forbindelse med kommunikative problemstillinger

 • nyeste former af udviklinger inden for etnografi og multimodal analyse og hvordan resultater fra dem kan bruges i organisatoriske sammenhænge

 • arkivmetodikker og vidensarkæologi, samt datagenereringsmetodikker og it-bårede transkriptionsværktøjer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • centrale temaer, tendenser og problemstillinger inden for kvalitative kommunikationsstudier

 • samspillet mellem diskurs, interaktion, tekst og materialitet

 • kvalitative metoder og undersøgelsesdesign i forbindelse med kommunikative problemstillinger

 • nye tendenser inden for kvalitative metoder, kommunikations- og diskursstudier samt viden om de historiske forhold bag

 • kvalitative metoder i ny dansk og international forskning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende metodologi til at identificere kommunikative problemstillinger i interpersonelle og medierede kommunikationssituationer

 • at anvende og sammenfatte analytiske værktøjer til komplekse kommunikative problemstillinger og praksisser ved anvendelse af bredt funderet og forskningsmæssig forankret kvalitativ kommunikationsfaglig viden

 • at indplacere kommunikation og kommunikationsindsatser i materielle og samfundsmæssige rammer

 • at vurdere og vælge mellem forskellige kvalitative metoder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at vurdere konsekvenser af kommunikative tiltag for berørte parter

 • at analysere relevante kommunikative problemstillinger i organisatoriske og institutionelle kontekster

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre kommunikationsindsatser i samarbejde med offentlige institutioner eller organisationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitative kommunikationsstudier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative communication studies
ModulkodeKAVALG201615
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet