Konsulentrollen i praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Konsulentrollen i praksis er et valgfag, der klæder de studerende på til at varetage og gennemføre en konkret konsulentopgave for en autentisk organisation. Konsulentopgaven kan f.eks. bestå af undervisning i og facilitering af kollegial supervision på arbejdspladsen. Valgfaget omfatter teoretisk fundering og træning i egen praksis samt sparring og facilitering af andres praksis. Forløbet afsluttes med gennemførelse og evaluering af konsulentopgaven. Formålet er at give de studerende mulighed for at opnå erfaring med konsulentrollen i praksis, allerede mens de er under uddannelse, samt at give dem en mulighed for gennem professionel praksis at afprøve en lang række af de kompetencer, de på et teoretisk og analytisk niveau har opnået gennem deres studieforløb.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

  • Teoretisk indramning af konsulentrollen og konsulentopgaven

  • Træning i facilitering gennem samtale

  • Deltagerafstemt undervisning

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige interventionsmetoder og deres anvendelsesområder

  • teoretisk forankring af de anvendte interventionsmetoder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at gennemføre deltagerafstemt intervention

  • at undervise og facilitere målgruppen gennem konsultativ intervention.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at håndtere en konsulentopgave på kommunikationsfagligt grundlag

  • at handle adækvat i konsulentrollen her-og-nu.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonsulentrollen i praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelConsultant role in practice
ModulkodeKAVALG201614
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet