Innovation og forretningsudvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sprog: dansk.

I modulet arbejdes med innovation og forretningsudvikling anskuet som konkurrenceparametre, der er af stadigt stigende vigtighed i globaliseringen.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • idéudvikling og innovation

 • markedsforhold, forretningsplaner og virksomhedsudvikling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • innovation

 • idéudvikling

 • virksomhedsetablering og -udvikling

 • markedsforhold, økonomi og forretningsmodeller

 • formidling af en forretningsplan.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at vælge, prioritere og kombinere forskellige faglige perspektiver på en forretningscase i en åben kommunikativ kultur.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne formulere en forretningscase og -model

 • at kunne analysere om en idé i lyset af markedsforhold er bæredygtig for forretningsudvikling i eksisterende eller ny organisation

 • at kunne udarbejde og pitche en forretningsplan.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og forretningsudvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and business development
ModulkodeKAVALG201613
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet