Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med, hvordan man kan facilitere værdibaserede dialoger og kreative kommunikationsformer i organisationer igennem sokratiske samtalerr og filosofisk vejledning. Det overordnede formål er at arbejde med refleksions- og undringsformer, der kan sætte professions- og kundskabsudvikling samt kommunikative praksisser ind i etiske, værdimæssige og eksistentielle perspektiver.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • teoretisk indramning af filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

 • træning i sokratiske samtaleformer gennem øvelser og gennem sokratiske samtalesituationer, som deltagerne konstruerer eller vælger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige undringsbaserede vejlednings- og samtaleformer

 • forholdet mellem undren, kreativitet, dannelse og oplevelsesdesign

 • innovative faglighed og de etiske, værdimæssige og eksistentielle dimensioner i kundskabs- og professionsudvikling

 • forholdet mellem motivation, meningsfuldhed i arbejdslivet og praktisk-etisk dømmekraft.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at facilitere sokratiske samtaler og undringspraksisser

 • at styrke indsigt for den praktisk-etiske dømmekraft i kundskabs- og professionsudvikling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at arbejde med etiske, eksistentielle og værdimæssige spørgsmål og dimensioner i kundskabs- og professionsudvikling

 • at skabe innovative og kreative samtaleprocesser i professionelle organisationer

 • at udvikle samtale- og læringsrum for praktisk-etisk dømmekraft i professionsudvikling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Hjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierAfløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophical guidance and creativity in professional development and organizations
ModulkodeKAVALG201612
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet