Event Design

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med eventbegrebet, -typer og -genrer, og eventens potentielle værdiskabende effekt. Den studerende introduceres til designprincipper og –metoder til udvikling af events, og afprøver dem i praksis. Ydermere introduceres den studerende for ledelses- og styringsredskaber i relation til events. Endelig skal den studerende være i stand til at vurdere brugbarheden af it-elementer i event designet.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • event teori og typologi

 • æstetik, iscenesættelse, dramaturgi og performance

 • eventledelse herunder styring af aktører

 • designprincipper og –tilgange i relation til event udvikling

 • teknologiers anvendelse i events

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

 • eventtyper og –genrer, og deres opmærksomhedsværdi

 • principper for event design og -ledelse

 • forståelse for og kunne reflektere over sammenhænge mellem event design og brugbarheden af it-elementer i den enkelte event konstruktion

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere, analysere, vurdere og anvende events som værdiskabende faktor
 • at lede og styre events på et elementært niveau

 • at forstå og indgå i event designprocesser, samt at vurdere og vælge forskellige metoder til udvikling af events

 • at reflektere over teknologiers potentiale i events

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne anvende viden og færdigheder til at kunne identificere, analysere og vurdere events og eventdesigntiltag

 • ansvarligt, selvstændigt og kritisk at kunne anvende viden og færdigheder til at kunne indgå i design processer omkring eventbaserede tiltag

 • at kunne styre, igangsætte og gennemføre events tiltag med udgangspunkt i et grundlæggende fundament.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvent design
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvent Design
ModulkodeKAVALG201611
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet