Dokumentarisme, fakta og reality

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med dokumentarisme, fakta og reality i en genremæssig, institutionel og historisk kontekst. Formålet er, at de studerende skal opnå viden om de dokumentariske udtryksformer med henblik på at skabe forudsætning for teoretiske, historiske, institutionelle og receptionsorienterede analyser heraf. Dokumentariske udtryk fungerer såvel i underholdende som oplysende øjemed, og de kan fungere både som identitetsskabende oplevelsesformer og som bidrag til samfundsrelevant information. Modulet er teoretisk, analytisk og praktisk anlagt, idet de studerende som konkret opgave skal lave en tekstanalyse, en receptionsundersøgelse eller udarbejde et koncept for et program.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • virkelighedsfremstilling i historisk og aktuel belysning

 • dokumentarisme, fakta og reality tv - herunder genreforhold og hybridformater

 • medieinstitutionelle og produktionelle rammer for dokumentariske udtryksformer

 • samfundsmæssig og receptionsmæssig kontekst for dokumentarisme og hybridformater.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • dokumentarismens udtryksformer – herunder hybridformater

 • grundlæggende kendskab til historiske, institutionelle og receptionsmæssige forhold

 • dokumentarismes og hybridformaternes betydning for samfund og individ.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende og reflektere over dokumentar og hybridformater

 • at indplacere dokumentar- og hybridformater i relevant kontekst

 • at vurdere og vælge analyse- og/eller designmetoder inden for modulets område.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue dokumentarismen i bred samfunds- og individmæssig kontekst
 • at analysere relevante dokumentariske formater

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre analyser og/eller koncepter inden

  for dokumentarisme og hybridformater.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDokumentarisme, fakta og reality
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelDocumentary, facts and reality
ModulkodeKAVALG201610
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet