Kroppen som interface: basale teknologier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at præsentere og formidle teorier, metoder og udvalgte teknologier til skabelsen af interaktive eller re-aktive it-systemer, der arbejder med brugerens fysiske tilstedeværelse og aktioner. Modulet fokuserer på den praktiske fremstilling af oplevelsesdesigns ved anvendelse af indlejrede sensorer, der kan måle nogle af kroppens fysiske og/eller fysiologiske aspekter, samt gennem anvendelse af tilhørende computerapplikationer til at konfigurere designets oplevelsesramme.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • “Embodied interaction” teorier (Embodied Interaction Theory)

 • “Embodied interaction” teknologier og programmering (Embodied Interaction Technology and Programming)

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • ”Embodiment” som studiet af menneskets kropslige indlejring i verden og dets betydning for interaktionen med nye medieteknologier

 • et udvalg af sensorteknologier, deres opbygning og anvendelse i oplevelsesdesigns

 • metoder til kontrol og programmering af disse teknologier samt deres netværk

 • transformering fra analog til digital signalrepræsentation

 • æstetisk og oplevelsesmæssig betydning af disse teknologier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • brug og dimensionering af fysiske systemer med indlejrende sensorer

 • brug af kontrolstrukturer til systemer og artefakter med indlejrede sensorer

 • grundlæggende programmering af enkle indlejrede systemer til oplevelsesdesigns.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kritisk at kunne reflektere over ”embodied interaction” teknologiers oplevelsespotentiale

 • at omsætte fagets teoretiske, metodiske og teknologiske viden i et konstruktivt virke i forhold til oplevelsesprodukter og –projekter

 • at implementere teknologiske løsninger ift. sensorsystemer, der måler kroppens fysiologiske udtryk med henblik på at konstruere oplevelsesprodukter og –projekter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKroppen som interface: basale teknologier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe body as an interface: basic technologies
ModulkodeKAVALG20161
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet