Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  •  de vigtigste perioder og hændelser i udviklingen af de tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
  •  udvalgte nutidige eller historiske problemstillinger vedrørende tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at gennemføre sammenlignende analyser på et avanceret akademisk niveau af udvalgte kulturfænomener og at forklare disse med baggrund i en viden om sociale, politiske og kulturelle forhold i de tysksprogede lande

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Kompetencer til

  • at reflektere over tyske kulturrelationer i en kulturhistorisk sammenhæng på et videnskabeligt eller teoretisk underbygget grundlag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02 ,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Cultural Relations in a European and Global Context
ModulkodeKATYSK29139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
FakultetDet Humanistiske Fakultet