Projektarbejde

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulerne består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og afgrænset problemstilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper.

Mål
Målet for modulerne er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et højt fagligt niveau
  • kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulerne evalueres sammen med modul 1 og 4 gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. Hvis en studerende allerede har gennemført eksamen inden for den pågældende emnespecialisering evalueres modulet særskilt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work
ModulkodeKASOC20182
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet