Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • strategisk markedskommunikation
  • organisationskommunikation i offentlige medier inden for

fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

  • virksomhedens markedskommunikation, herunder markedskommunikationens strategiske niveauer, forskellige typologier samt taktisk medievalg
  • virksomheders forskellige muligheder for markedskommunikationsstrategier inden for aktuelle temaer
  • massemediers indflydelse på virksomheders og organisationers PR
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde med relation til fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • at analysere virksomhedens markedskommunikation
  • at udvælge og udarbejde markedskommunikationsstrategier inden for udvalgte temaer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

  • på videnskabeligt niveau at arbejde teoretisk og praktisk med virksomheders og organisationers PR og strategiske markedskommunikation med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens PR og strategiske markedskommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i
en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens
fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider
pr. studerende, dog højst 25 sider ved individuelle projektrapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for gruppeprøve som skitseret i
eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Relations and Strategic Market Communication of the Company
ModulkodeKASIV20184
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet