Projektorienteret forløb

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lade de studerende udvælge en relevant problemstilling i relation til gymnasial undervisning og undersøge denne i relation til – og samarbejde med – en konkret uddannelsesinstitution.

 

Læringsmål

Viden

  • har viden om en konkret uddannelsesmæssig problemstilling i gymnasial kontekst
  • har viden om, hvordan relevante uddannelsesinstitutioner konkret håndterer en konkret problemstilling

Færdigheder

  • kan anvende modulets eksempel som grundlag for generelt at identificere hensigtsmæssige løsningsmodeller
  • kan anvende viden fra modulet til selvstændigt – og i samarbejde med andre – at udvikle og implementere hensigtsmæssige modeller for håndtering af fællesfaglige udfordringer

Kompetencer

  • kan analysere løbende, undervisningsmæssige udfordringer i en gymnasial kontekst
  • kan samarbejde med andre om at analysere udfordringer og udvikle tilhørende løsningsmodeller
  • kan koble egen faglige viden til hensigtsmæssig løsning af fællesfaglige udfordringer

Undervisningsform

Projektarbejde i tilknytning til en konkret uddannelsesinstitution og med vejledning fra samfundsfagsuddannelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Samtidig eller tidligere gennemførelse af modulet 'Velfærdssamfund i forandring'.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet evalueres med afsæt i den skriftlige rapport ved en mundtlig prøve
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til læringsmålene demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-based Internship
ModulkodeKASAM201314
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes af studienævnet efter behov.
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet