Projektarbejde

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

Det er målet med modulet, at den studerende opnår viden om:

- videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt.

Færdigheder

Det er målet med modulet, at den studederende opnår færdigheder i, at:

  • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
  • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
  • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet
  • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt
  • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag diskutere og opstille løsningsmodeller
  • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet med modulet, at den studerende opnår kompetencer til, at:

  • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag
  • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

Undervisningsform

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektetarbejdet evalueres ved en intern mundtlig prøve. Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet. Prøven bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work
ModulkodeKASAØ20139
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet