E-valgfag – Valg af virksomhedsform

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet valg af virksomhedsform have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste

  internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • enkeltmandsvirksomheden o interessentskabet, I/S

  • kommanditselskabet, K/S o partnerselskabet, K/S

  • anpartsselskabet, ApS

  • iværksætterselskabet, IVS

  • aktieselskabet, A/S

  • holdingselskaber, A/S eller ApS

  • andelsselskabet, A.m.b.a.

  • erhvervsdrivende foreninger med begrænset hæftelse, F.m.b.a.

  • ikke-erhvervsdrivende foreninger

  • erhvervsdrivende fonde

  • ikke-erhvervsdrivende fonde

  • udenlandske kapitalselskaber

  • udenlandske fonde og trusts og o europæisk firmagruppe, EØFG

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne medvirke til og rådgive om en klients valg af den for klienten bedst egnede virksomhedsform.

 • kunne analysere konkrete problemstillinger ved valget af virksomhedsform og at formulere løsningsmodellervi forhold til at kunne analysere en række forskellige hensyn, der kan tale for hhv. imod valget af netop denne virksomhedsform, herunder særligt følgende hensyn:

  o Hvem vælger denne virksomhedsform?
  o Nystifte eller købe?
  o Det juridiske grundlag og forholdet til myndighederne
  o Hvor meget skal der indskydes, og hvordan hæfter man? o Beslutningsmåden indadtil
  o Regnskabsmæssige forhold
  o Skattemæssige forhold
  o Hvordan får man penge ud?
  o Hvordan kan man optage medejer(e)?
  o Hvordan kan man sælge virksomheden?
  o Kan man skifte til en anden virksomhedsform?
  o Sammenfattende om denne virksomhedsform

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til valget mellem de af kurset omfattende 17 virksomhedsformer, således at kandi- daten som rådgiver eller som virksomhedsejer, der modtager rådgivning, kan foretage et kvalificeret og in- formeret valg mellem personlig virksomhed, interessentskab, kommanditselskab, partnerselskab, aktiesel- skab, anpartsselskab, iværksætterselskab, kooperativ virksomhedsform, erhvervsdrivende eller ikke- erhvervsdrivende fond, erhvervsdrivende forening og europæisk firmagruppe, alt under inddragelse af 11 hensyn, der inddrager kapitalkrav, registrering og offentlighed, ydre hæftelse, indre beslutningsforhold, om- dannelsesmuligheder, skatteforhold og regnskabsforhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Valg af virksomhedsform
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område de- monstrere udtømmende opfyldelse af fagets læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler; for karakteren 2 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere den minimalt acceptable opfyl- delse af fagets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Choice of business form
ModulkodeKAREV201831
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Revision
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet