E-valgfag – Koncerner

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet koncerner have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Koncerntyper og koncernbegreber

  • De regnskabsretlige koncernbegreber

 • EU-retten

 • De internationale regnskabsstandarder

 • Årsregnskabsloven

 • Konsoliderede regnskaber i hovedtræk

  • Det selskabsretlige koncernbegre

  • Ret og pligt mellem koncernselskaber

  • Hæftelse og identifikation i koncernretlig sammenhæng

  • Den grænseoverskridende koncern og EU-retten samt o Koncernens skatteforhold i hovedtræk

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne redegøre for centrale materielle koncernretlige problemstillinger inden for det selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige område.

 • analysere konkrete koncernretlige problemstillinger og formulere løsningsmodeller i forhold hertil.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til koncerntyper og koncernbegreber, de regnskabsretlige koncernbegreber under EU-retten, under de internationale regnskabsstandarder og under årsregnskabsloven, konsoliderede regn- skaber (koncernregnskaber) i hovedtræk, det selskabsretlige koncernbegreb, ret og pligt mellem koncernsel- skaber, hæftelse og identifikation i koncernretlig sammenhæng, den grænseoverskridende koncern og EU- retten samt koncernens skatteforhold i hovedtræk. Denne forståelse, rådgivning mv. skal kunne udøves med udgangspunkt fra en selskabs- eller skattemyndigheds, en intern koncernmedarbejders, en selskabs- og kon- cernrevisors samt en anden form for rådgivers synsvinkel.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Koncerner
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område de- monstrere udtømmende opfyldelse af fagets læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler; for karakteren 2 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere den minimalt acceptable opfyl- delse af fagets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Groups
ModulkodeKAREV201830
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Revision
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet