Psykologisk testning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og testøvelsesseminarer. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prø- ve.

Kurset omfatter:

 • Introduktion til forskellige psykologiske testtyper herunder kognitive, personligheds og sociometriske tests
 • Gennemgang af nogle af de mest almindelige tests
 • Teori om forhold ved testning af særlige målgrupper, f.eks. børn

De obligatoriske testøvelsesseminarer:

 • Øvelser i at kunne tilrettelægge anvendelsen af forskellige typer af test
 • Øvelser i at kunne gennemføre mindre testforløb

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • forskellige testtyper og de særlige vilkår ved testning af specielle målgrupper
 • indsigt i konstruktionen af tests
 • testning som et af flere redskaber i personundersøgelser og ved belysning af teoretiske begreber

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • og erfaring på begynderniveau med brug af nogle af de mest almindelige tests
 • at kunne skabe alliance omkring testning og i at sætte testning i en relevant sammenhæng med anden psykologfaglig iagttagelse

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at danne sig overblik over og tilrettelægge brug af psykologiske tests
 • at kunne vurdere og vælge egnede tests i forhold til en konkret psykologisk problemstilling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologisk testning
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en multiple-choice eksamen.

Prøvetid: 2 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Særlige bestemmelser:
1) Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i psykologisk testning, at den studerende
forud har deltaget aktivt i testøvelsesseminarerne, hvilket indebærer mindst 80 pct. tilstedeværelse
samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af testøvelsesseminarerne.

2) Undervisning i testøvelsesseminarerne er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en
prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens §13 stk. 3.Syge-/reeksamen i Psykologisk testning

En individuel intern skriftlig stedprøve.

Prøven har form af et essay.
Prøvetid: 3 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.

Særlige bestemmelser:
1) Det er en forudsætning for deltagelse i syge-/reeksamen i psykologisk testning, at den
studerende forud har deltaget aktivt i testøvelsesseminarerne, hvilket indebærer mindst
80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af testøvelsesseminarerne.

2) Undervisning i testøvelsesseminarerne er praktiske øvelser, som ikke kan erstattes af en
prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens §13 stk. 3.

Prøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Testing
ModulkodeKAPSY20134
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet