Børnepsykoterapi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Børneterapiens udvikling og aktuelle status
 • Visitation til (individuel) børneterapi
 • Tilrettelæggelse af og opstilling af rammer om (individuel) psykoterapi af børn og unge
 • Teori om (individuel) børnepsykoterapi
 • Metoder i (individuel) børnepsykoterapi
 • Interkulturelle problemstillinger i børnepsykologisk behandling;
 • Samarbejde med forældre
 • Samarbejde med andre nøglepersoner omkring barnet
 • Individuel psykoterapi med unge
 • Forskning i børnepsykoterapi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • undersøgelse, visitation og tilrettelæggelse af rammer om (individuel) børnepsykoterapi
 • og forståelse af teori og metoder vedrørende (individuel) psykoterapi med børn og unge
 • metoder vedrørende samarbejde med forældre og andre nøglepersoner omkring barnet
 • og forståelse af interkulturelle problemstillinger i børnepsykologisk behandling
 • forskning i børnepsykoterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at vurdere og anvende videnskabelige teorier og metoder indenfor børnepsykoterapi
 • at formidle forskningsbaseret viden indenfor børnepsykoterapi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at styre psykologfagligt arbejde med inddragelse af børnepsykoterapi
 • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde omkring og med inddragelse af børnepsykoterapi
 • at kunne planlægge og iværksætte sin egen videre faglige udvikling indenfor børnepsykoterapi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBørnepsykoterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelChild and Adolescent Psychotherapy
ModulkodeKAPSY201332
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet