Tværdisciplinært tema

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter et psykologisk tema, der tages op og behandles problemorienteret på tværs af de traditionelle opdelinger af psykologien i discipliner. Det indeholder:

  • Teori om det annoncerede tema belyst ud fra mindst tre forskellige psykologiske discipliner
  • Teori til belysning af erkendelsesteoretiske aspekter af temaet
  • En historisk belysning af temaet i psykologien
  • Belysning af forskellige tilgange til empirisk undersøgelse af temaet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • Og forståelse af og overblik over kursets tema og forskellige aspekter af det

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne analysere temaet ud fra de forskellige psykologiske discipliners tilgange

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne analysere, diskutere og vurdere de forskellige tilganges konstituering af temaet i forhold til hinanden

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværdisciplinært tema
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelCross Disciplinary Theme
ModulkodeKAPSY201331
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet