Kreativitetens psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater om kreativitet. Kurset kan omfatte praksis i kreativitetsforskning, herunder øvelser indenfor feltet

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • psykologiske teorier og modeller om kreativitet, uddybet indenfor forskellige felter (udvikling, uddannelse, sociale, kognitive, organisationelle osv).
  • og forståelse af kulturpsykologiske tilgange til kreativitet og deres fokus på udvikling, symbolsk mediering og de kreative handlingers materialitet
  • og forståelse af de metodologiske redskaber som ofte anvendes indenfor kreativitetens psykologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at begrebsliggøre kreativitet og kunne vurdere begrebsbrugen i videnskabelige og dagligdags kontekster
  • at kunne kritisk evaluere tidligere og nuværende teoretiske og empiriske tilgange til kreativitet
  • at udvikle innovative måder at teoretisere og forske i kreative handlinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forstå og kritisere definitioner og modeller af kreativitet
  • at designe og evaluere forskning på kreativitetsområdet 
  • et vurdere de tværdisciplinære tilganges rolle i undersøgelsen af kreativitet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitetens psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Creativity
ModulkodeKAPSY201330
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet