Kreativitetens psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater om kreativitet. Kurset kan omfatte praksis i kreativitetsforskning, herunder øvelser indenfor feltet

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • psykologiske teorier og modeller om kreativitet, uddybet indenfor forskellige felter (udvikling, uddannelse, sociale, kognitive, organisationelle osv).
  • og forståelse af kulturpsykologiske tilgange til kreativitet og deres fokus på udvikling, symbolsk mediering og de kreative handlingers materialitet
  • og forståelse af de metodologiske redskaber som ofte anvendes indenfor kreativitetens psykologi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at begrebsliggøre kreativitet og kunne vurdere begrebsbrugen i videnskabelige og dagligdags kontekster
  • at kunne kritisk evaluere tidligere og nuværende teoretiske og empiriske tilgange til kreativitet
  • at udvikle innovative måder at teoretisere og forske i kreative handlinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forstå og kritisere definitioner og modeller af kreativitet
  • at designe og evaluere forskning på kreativitetsområdet 
  • et vurdere de tværdisciplinære tilganges rolle i undersøgelsen af kreativitet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitetens psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Creativity
ModulkodeKAPSY201330
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet