Musikterapi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Introduktion til musikterapi som evidensbaseret behandlingsform. Gennemgang af de sammenhænge og klientgrupper, musikterapi typisk anvendes indenfor
 • Introduktion til anvendelse af nonverbale og musikalske udtryksformer i psykoterapeutisk arbejde
 • Gennemgang af klinisk praksis, teori og forskning inden for udvalgte klientgrupper. Herunder sammenhæng mellem diagnose, behandlingsmetode og klientgruppens behov, samt kognitive og emotionelle processer i det musikterapeutiske arbejde
 • Introduktion til musikterapi indenfor normalområdet, inklusive elementære selverfaringselementer, som fx med dels krop- og stemmeøvelser, dels receptive metoder
 • Anvendelse af musik i andet behandlingsøjemed - herunder introduktion til musikmedicin versus musikterapi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • de særlige karakteristika ved musikterapeutisk behandling
 • og forståelser af aktive og receptive metoder i musikterapi, herunder de musikalske og terapeutiske færdigheder, de forskellige metoder forudsætter
 • brug og misbrug af musik i behandlingsøjemed
 • og forståelse af indikationer og kontraindikationer for musikterapeutisk behandling
 • og forståelse af forskning i musikterapi i forhold til udvalgte klientgrupper

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at opfatte og vægtlægge nonverbale kommunikative udtryk på et elementært niveau
 • at anvende elementære, enkle musikterapeutiske selverfaringsmetoder
 • at tage hensyn til musikalsk referenceramme i forbindelse med anvendelse af elementæ- re receptive metoder

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at vurdere evt. relevans af musikterapi i forhold til specifikke klientgrupper
 • at indgå i tværfagligt samarbejde med musikterapeut omkring terapeutiske forløb med kommunikationssvage klientgrupper 
 • at anvende elementære, enkle musikterapeutiske selverfaringsmetoder i forbindelse med psykologisk praksis inden for normalområdet
 • at tage hensyn til musikalsk referenceramme i forbindelse med anvendelse af elementæ- re receptive metoder i psykologisk praksis inden for normalområdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Therapy
ModulkodeKAPSY201327
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet