Humorens psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter en indføring i den videnskabelige forskning i humor som social og kommunikativ kompetence. Med udgangspunkt i humor som ”attitude towards life” behandles humor som inter- og intrapsykisk kompetence.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af centrale teoridannelser indenfor humorens psykologi
 • og forståelse af humorforskningens kompleksitet
 • og forståelse af humorforskningens videnskabsteoretiske forankring

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne forholde sig kritisk til humorforskningens empiriske grundlag
 • implementering af humor i en pædagogisk psykologisk kontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne forholde sig på et evidensbaseret grundlag til centrale multidisciplinære faktorer inden for forskningsfeltet såsom:
  • Humor som forsvarsmekanisme
  • Humor som konfliktløsningsredskab
  • Humor som redskab til håndtering af stress, angst, aggression, seksualitet, humørskifte
  • Humorens kurative funktion
  • Gelotofobi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumorens psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Humor
ModulkodeKAPSY201326
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet