Videregående psykoterapeutisk assessment

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Teoretisk undersøgelse af begrebet “psykoterapeutisk egnethed”
 • Det kliniske interview med henblik på vurdering af opstart af psykoterapi
 • Centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • Centrale teorier og metoder i psykoterapeutisk assessment
 • Opstilling af case-formulering vedr. beskrivelse af psykoterapeutisk egnethed og centrale problemstillinger

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af begrebet ”psykoterapeutisk egnethed”
 • kliniske interviews
 • centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • centrale teorier og metoder i psykoterapeutisk assessment
 • og forståelse af case-formuleringer og deres rationale, herunder beskrivelse af psykoterapeutisk egnethed og centrale problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at anvende relevante psykoterapeutiske assessment-metoder og -teorier til vurdering af psykoterapeutisk egnethed
 • at kunne redegøre for rationalet bag disse tilgange
 • med henblik på opstart af psykoterapeutisk behandling at sammenholde kliniske interviews og centrale begreber, modeller og fokusområder for psykodiagnostik
 • at anvende teorier om opstilling af case-formuleringer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at igangsætte psykoterapeutisk assessment i praksis
 • at kunne deltage i tværfagligt samarbejde med inddragelse af assessment
 • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor assessment-området

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående psykoterapeutisk assessment
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Psychotherapeutic Assessment
ModulkodeKAPSY201325
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet