Videregående anvendt klinisk psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter en indføring i en given specifik klinisk psykologisk problemstilling, herunder:

 • Ætiologi og patogenese
 • Symptomatologi
 • Bedømmelse og udredning (psykologisk og/eller psykiatrisk)
 • Klassifikation og diagnostik
 • Behandling
 • Forebyggelse
 • Forskning

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af ætiologiske og patogenetiske forhold af relevans for problemstillingen
 • symptomatologiske forhold af relevans for problemstillingen
 • klassifikation, diagnostik og udredning af relevans for problemstillingen
 • og forståelse af væsentlige forskningsmæssige tiltag af relevans for problemstillingen samt kendskab til eventuelle særlige problemer, som knytter sig hertil.
 • Og forståelse af Behandling og forebyggelse af de givne klinisk psykologiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • bedømmelse og udredning af de(n) specifikke problemstilling(er)
 • at vurdere relevante teorier og metoder indenfor behandling og forebyggelse af de(n) specifikke problemstilling(er)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at styre psykologfagligt arbejde inden for de(n) specifikke problemstilling(er)
 • selvstændigt at igangsætte relevant udredning, behandling og/eller forebyggelse af de(n) specifikke problemstilling(er)
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående anvendt klinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Applied Clinical Psychology
ModulkodeKAPSY201322
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet