Socialpsykologisk tilgang til tænkning og beslutning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at forbinde socialpsykologiske problemstillinger med tematikker, der også spiller en vigtig rolle i almindelig psykologfaglig praksis. Der er således en dobbelt praksisdimention: dels psykologers egen praksis, dels et kritisk fokus på den moderne vidensorganisation.

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter:

 • Gennemgang af socialpsykologiske og socialkognitive teorier og eksperimenter indenfor området
 • Diskussion og problematisering af nyere socialpsykologiske og socialkognitive bidrag
 • Diskussion af problemer relateret til tænkning og beslutninger i diagnostik
 • Diskussion af vidensarbejdets og vidensorganisationens fordringer i forhold til tænkning og beslutningstagning
 • Metoder til identificering af forhold der skaber risiko for fejl i tænkning og beslutningshandlinger
 • Metoder til forebyggelse af fejl i tænkning og beslutningshandlinger

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af socialpsykologiske og socialkognitive teorier og eksperimenter indenfor området
 • Og forståelse af hvordan fejl i tænkning, bl.a. indenfor diagnostik og behandling, samt i moderne vidensarbejde kan opstå
 • Og forståelse af hvordan forhold der øger risikoen for fejl i tænkning og beslutninger kan identificeres og forebygges

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at kunne diskutere og kritisk reflektere over forskning i og metoder til identifikation, udvikling og anvendelse af refleksive og heuristiske beslutningsstrategier
 • at identificere hvornår, hvordan og hvilke rationelle og refleksive beslutningsmetoder der er mest relevante
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til beslutningstagning med fokus på samspillet mellem rationelle og heuristiske beslutningsmetoder
 • at kunne indgå som sparringspartner for organisationer vedr. arbejdsforholdenes effekt på tænkning og beslutningstagning
 • selv at kunne stå for egen videre faglig udvikling på feltet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologisk tilgang til tænkning og beslutning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychological Approach to Thinking and Decision Making
ModulkodeKAPSY201319
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet