Psykologiske dimensioner af IKT

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter anvendelse af psykologisk viden på informations-, kommunikations- og teknologiske problematikker. Kurset kan omfatte:

 • Historisk forståelse for teknologiske forandringers betydning for psykologiske og sociale kompetencer.
 • Teknologiske systemers indflydelse på psykologiske fænomener, så som hukommelse, perception, læring, mestring, koncentration, problemløsning, konfliktløsning, emotioner etc.
 • Teoretiske tilgange til information og kommunikation
 • Internet terapi (e-terapi)
 • Internetbaserede sociale netværk
 • Internetbaseret kommunikation
 • Computerbaseret og -assisteret læring
 • Robotter i hverdagen
 • Interaktionspsykologi
 • Produkt- og designpsykologi

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af teoretiske og historiske perspektiver på IKT
 • og forståelse af psykologisk forskning på højeste internationale niveau indenfor udvalgte områder af IKT
 • og forståelse af teknologiens indflydelse på psykologiske og sociale kompetencer og problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at vurdere og anvende forskning til kritisk at evaluere og forholde sig til informations-, kommunikations- og teknologiske problemstillinger
 • at kunne identificere og analysere psykologfaglige problemstillinger vedrørende informations-, kommunikations- og teknologipsykologi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • selvstændigt at igangsætte undersøgelser indenfor informations-, kommunikations- og teknologiske problemstillinger med psykologfaglig relevans
 • på baggrund af et psykologisk kvalificeret udgangspunkt at kunne styre psykologfagligt relevant arbejde med teknologiske løsninger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiske dimensioner af IKT
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80
pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelCyber Psychology
ModulkodeKAPSY201313
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet