Valgfrit - Praksisorienteret forløb i virksomhed/institution, studier ved anden uddannelse eller uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet eller udarbejdelse af skriftligt produkt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er karakteriseret ved, at de studerende allerede inden dets start har besluttet og fået godkendt, hvordan de vil udnytte den valgfrihed, semesteret tilbyder. Dette kan ske på tre forskellige måder:

• At den studerende søger tilknytning til en virksomhed eller institution, hvor praktisk anvendelse af organisatoriske teknikker, metoder og arbejdsmetoder muliggøres for den studerede. Den studerende knyttes til denne virksomhed eller institution og får tilknyttet en af studiets undervisere som vejleder. Samtidig arbejder den studerende med at analysere og beskrive en selvvalgt organisatorisk problemstilling i tilknytning til opholdet. Denne analyse og beskrivelse danner grundlag for en skriftlig rapport, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksterne eksamen udprøves efter gældende karakterskala, vægt 30 ECTS.

• At den studerende udarbejder et skriftligt projekt inden for en selvvalgt organisatorisk og / eller strategisk problemstilling. Det er hensigten at den studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at anvende og afprøve dele af den teori, der er opbygget i de foregående moduler. Den studerende får tildelt en vejleder og udarbejder en skiftlig rapport, der udgør grundlaget for en mundtlig ekstern eksamen. Den mundtlige eksterne eksamen prøves efter gældende karakterskala, vægt 30 ECTS.

• Et antal fagligt relevante moduler, evt. et semester hentet fra andre kandidatuddannelser her i landet eller i udlandet. Den studerende kan vælge et studieophold på en kandidatuddannelse ved et udenlandsk universitet, eller at gennemføre et semester ved et dansk universitet evt. Aalborg Universitet. Sådanne studieaktiviteter skal være relevante for modulets formål og skal forhåndsgodkendes af studienævnet på cand. merc. studiet i organisation og strategi og skal i omfang svare til 30 ECTS. Læringsmål, der skal indfries på dette semester afgøres af det studium, hvor den studerende opholder sig.

Læringsmål

Viden

Organisatoriske processer, der på forskellig vis og med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver kan skabe forandring i organisationer.

Strategiske forandringer i markedet og hos eksterne interessenter, der kan analyseres og bearbejdes på forskellig vis og som fører til forskellige interne forandringer.

Teoretisk og/eller praktisk udvikling inden for ledelse og samarbejde, herunder læring om samspillet med kultur og relationer i organisationen.

Færdigheder

Indblik i, hvordan man på forskellige måder kan medvirke i hverdagen i løsning af opgaver og med at give bidrag til relevant forandring i organisationen.

Refleksiv forståelse af muligheder og konsekvenser af medvirken til drift og udvikling af organisationen

Kompetencer

Organisere og udvikle eget arbejde og medvirken i samarbejds- og ledelsesprocesser i organisationens drift og udvikling.

Undervisningsform

Vælger den studerende et praksisorienteret forløb foregår undervisnings- og arbejdsformen gennem et projektarbejde, hvor problemformulering, teori- og metodevalg, empiriindsamling, analyse og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.

Vælger den studerende at udarbejde et skriftligt projekt inden for en selvvalgt organisatorisk og/eller strategisk problemstilling foregår undervisnings- og arbejdsformen gennem et projektarbejde, hvor problemformulering, teori- og metodevalg, empiriindsamling, analyse og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.

Vælger den studerende at følge fagligt relevante moduler ved en anden national eller international uddannelsesinstitution foregår undervisnings- og arbejdsformen efter de gældende kriterier og formalia ved den valgte uddannelsesinstitution.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfrit - Praksisorienteret forløb i virksomhed/institution, studier ved anden uddannelse eller uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet eller udarbejdelse af skriftligt produkt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02: Gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelOption between: internship in a company/institution, studies at another programme or educational institution in Denmark or abroad, or written product/project
ModulkodeKAORS20165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet