Profileringsfag 3

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 2 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på højt niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert
  • at udvikle og tilrette teknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge, reflektere over og formidle relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 3
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet materiale svarende til en varighed af maksimalt 10 minutter. Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg, procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate metoder og teori, på nuancering og på sikkerhed i formidling.

Normeret prøvetid: 20 min.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet senest 2 måneder før den relevante
eksamensperiodes start.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 3
ModulkodeKAMUS20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet