Synopsismodul

2018/2019

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSynopsismodul
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Synopsens emne vælges på baggrund af modulpensummet. Den skriftlige del af synopsen skal være på mindst 3 og højst 5 sider ekskl. litteraturliste pr. studerende og omfatte en redegørelse for den valgte problemstilling, baggrunden for valget samt de(n) valgte metodiske og teoretiske tilgangsvinkel/ler. Synopsen skal omfatte en annoteret litteratur- og materialeliste med studeret musik, litteratur m.v. svarende til mindst 750 sider pr. studerende.

Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse af resultaterne af studierne inden for det af synopsen afgrænsede valg samt en efterfølgende diskussion heraf mellem den studerende, eksaminator og censor.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper. Fremlæggelsen må højst vare 10
minutter pr. studerende.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSynopsis Module
ModulkodeKAMUS20186
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi