Musik og musikalitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik og musikalitet. Der vejledes og undervises således i:

  • musikalitetsteorier i historisk og aktuel belysning
  • Musikalske agenturer
  • neurologi og hørelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier om musikalitet og disses relationer til musikopdragelse, musikudøvelse og musikforståelse
  • sammenhænge mellem neurologiske og audiologiske forhold og musik og musikalitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuel såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og musikalitet
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Musik og musikalitet (Music and Musicality).

Prøven har form af en individuel skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der vælges blandt
et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den studerende mulighed for at reflektere
over de emner kurset har behandlet.

Fremstillingen må højst være på 10 sider.

Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.

Prøven bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen i Musik
og musikalitet. Dvs. mindst 80 % tilstedeværelse, indlevering og godkendelse af eventuelle
opgaver, tilfredsstillende gennemførelse af eventuelle studenter-oplæg, samt tilfredsstillende
deltagelse i og forberedelse til undervisningen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Musicality
ModulkodeKAMUS201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Placeret på 7. semester.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet