Videregående lydstudieteknik og lydanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Videregående lydstudieteknik og lydanalyse omfatter undervisning og kurser i:

  • lydproduktion
  • videregående lydredigering
  • mastering.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af:

  • studie- og koncertoptagelse af musik og lyd
  • postproduktion og mastering

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdighed i:

  • at bruge lydstudiet og dets elementer på et videregående niveau
  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner i studiet og live

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetence til:

  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner at enhver art
  • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker og –udstyr refleksivt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående lydstudieteknik og lydanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde
inden for Lydstudieteknik og lydanalyse.
Den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Sound recording and Sound Analysis
ModulkodeKAMUS201815
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet