Emnestudie A

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emnestudie omfatter vejledning i studiet af et afgrænset emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der vejledes og undervises således i:

  • principper for og metoder til studier af et afgrænset emne
  • teori, kilder, metode og databehandling i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • et afgrænset emnefelt inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • relevante teorier, metoder og materialer i relation til det valgte emne.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse, beskrive og undersøge et emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • at fremstille studiets hypoteser og resultater skriftligt og formidle og diskutere dette arbejde mundtligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig refleksivt til videnskabelige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikvidenskabelige emner
  • at afgrænse og løse opgaver metodisk og videnskabeligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster eller arbejdspapirer som dokumenterer den studerendes arbejde inden for det musikvidenskabelige emne.
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeKAMUS201814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi