Emnestudie

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emnestudie omfatter vejledning i studiet af et afgrænset emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der vejledes og undervises således i:

  • principper for og metoder til studier af et afgrænset emne
  • teori, kilder, metode og databehandling i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • et afgrænset emnefelt inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • relevante teorier, metoder og materialer i relation til det valgte emne.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse, beskrive og undersøge et emne inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt
  • at fremstille studiets hypoteser og resultater skriftligt og formidle og diskutere dette arbejde mundtligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig refleksivt til videnskabelige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikvidenskabelige emner
  • at afgrænse og løse opgaver metodisk og videnskabeligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster eller arbejdspapirer som dokumenterer den studerendes arbejde inden for det musikvidenskabelige emne.
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeKAMUS201814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet