Musik- og lyddesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Musik- og lyddesign omfatter undervisning i brug og udvikling af lyd i computerspil og audiovisuelle medier. Der undervises således i:

  • lydeffekters betydning i computerspil og audiovisuelle medier
  • grundlæggende principper for design af lydeffekter i computerspil og audiovisuelle medier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • effektlydes funktion i computerspil og audiovisuelle medier
  • centrale historiske forhold vedrørende teknologi og design af lydeffekter
  • grundprincipper i design af lydeffekter i computerspil og audiovisuelle medier.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • grundlæggende design af lydeffekter
  • grundprincipper for optagelse og behandling a digital lyd
  • integrering af audio i spil-engines og audiovisuelle medier

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • designe og bearbejde digital lyd til computerspil og audiovisuelle medier
  • bruge lydeffekter hensigtsmæssigt i computerspil og audiovisuelle medier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik- og lyddesign
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet rapport. Rapporten må højst være på 20
sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Den studerende kan vælge at erstatte en del af det skriftlige arbejde med et praktisk arbejde
indenfor musik og lyddesign. I så fald må rapporten højst være på 10 sider pr. studerende,
højst 15 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger. Ved bedømmelse af et praktisk arbejde lægges vægt på arbejdets design og funktionalitet samt på den studerendes evne til
mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger og resultater samt dets
teoretiske grundlag.
Normeret prøvetid: 30 min. pr. studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound Design
ModulkodeKAMUS201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet