Musik og musikalitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik og musikalitet. Der vejledes og undervises således i:

  • musikalitetsteorier i historisk og aktuel belysning
  • kulturpsykologi og nonverbal kommunikation
  • neurologi og hørelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier om musikalitet og disses relationer til musikopdragelse, musikudøvelse og musikforståelse 
  • kulturpsykologiske aspekter og implikationer vedrørende musikalske forståelses- og praksisformer samt nonverbale kommunikationsformer
  • sammenhænge mellem neurologiske og audiologiske forhold og musik og musikalitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuelle såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og musikalitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet rapport bestående af et antal kortere og afgrænsede studier samt en afsluttende refleksionsdel. Studierne undersøger og analyserer afgrænsede problemstillinger, fænomener eller lignende i relation til de emner, cases, metoder og teorier, der indgår i kursusdelens forelæsninger.

Antallet af studier, der skal indgå i rapporten, svarer til antallet af klart afgrænsede - typisk 4-6 - emner i kursusdelen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at de studerende har tilegnet sig grundlæggende færdigheder i at
forholde sig til spørgsmål vedrørende musik og musikalitet samt vælge teorier og metoder i
arbejdet med disse.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål
med få eller uvæsentlige mangler.

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede rapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Musicality
ModulkodeKAMUS20162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi